Käyttöehdot

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme, käsittelemme, luovutamme ja suojaamme henkilötietojasi. Termillä "henkilötiedot" tarkoitetaan kaikkia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä eli sinua koskevia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Kerromme myös oikeuksistasi omiin tietoihisi.

Käyttämällä St. Notes -verkkosivustoa ja sen palveluita hyväksyt nämä käyttöehdot. Verkkosivuston ja sen palveluiden käyttäminen edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan.

St. Notesilla on oikeus muuttaa verkkosivustojaan ja niiden sisältöä sekä sivuston käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta ja oikeus estää pääsy verkkosivustolle milloin tahansa.

Yksityisyyden ja henkilötietojen suojaaminen
St. Notes kerää ja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii siitä, että yksityisyys on suojattu henkilötietojen käsittelyssä. St. Notes on sitoutunut suojelemaan verkkosivustonsa käyttäjien ja muiden asiakkaidensa yksityisyyttä. Henkilötiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään. Esimerkiksi joillakin verkkosivuston osa-alueilla saatetaan pyytää henkilötietoja yhteydenottopyynnön yhteydessä. Kerätyt tiedot voidaan tallentaa St. Notesin henkilötietotiedostoihin, jolloin tietoja käytetään tiedoston kuvauksessa mainittuihin tarkoituksiin. Rekisteröidyt voivat saada henkilötietonsa käyttöönsä ottamalla yhteyttä St. Notesiin. St. Notes korjaa tai poistaa puutteelliset, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Käytämme pääasiassa sähköisiä rekistereitä. Tietosi tallennetaan kolmannen osapuolen suojattuun tietojärjestelmään, joka sijaitsee fyysisesti EU:ssa/ETA:ssa. St. Notes käyttää henkilötietojen käsittelyssä asianmukaista suojausta. Näin ollen henkilötietosi on suojattu katoamiselta, väärinkäytöltä, luovuttamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta.

Henkilötietoja käsitellään St. Notesin palveluiden, toimintojen ja asiakassuhteiden hallinnoimiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Jos sinulla on näihin käyttöehtoihin tai yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostitse lauluyhtye@stnotes.fi tai postitse osoitteeseen PL 41, 02101 Espoo.

Oikeutesi rekisteröitynä
Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen luvan peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen.
  • Oikeus olla antamatta lupaa tietojesi käsittelyyn markkinatutkimusta, mielipidekyselyjä ja niihin liittyvää profilointia varten. Lisäksi voit milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin tai peruuttaa sähköisen suostumuksesi suoramarkkinointiin lähettämällä kieltäytymisesi St. Notesille.
  • Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista tai lykkäämistä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Jos uskot, että tietojasi on käsitelty tavalla, joka rikkoo EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa asut tai työskentelet tai jossa rikkomus tapahtui.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
Tämän verkkosivuston tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat St. Notesille. St. Notes ja sen verkkosivustolla olevat symbolit ja logot ovat St. Notesin ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Verkkosivuston ja sen sisältämien tietojen käyttäminen henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua. Muussa tapauksessa verkkosivuston sisällön tai sen osan kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa on kielletty ilman St. Notesin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vastuut
Tämän verkkosivuston sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Käyttäjä käyttää tällä olevia tietoja tai palveluja omalla vastuullaan. St. Notes ei vastaa sivuston sisällöstä, sen oikeellisuudesta, tarkkuudesta tai luotettavuudesta, eikä sivuston keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa voida taata.

St. Notes ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, joita sen verkkosivusto tai sen keskeytyminen aiheuttaa, vaikka St. Notesille olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. St. Notesin vastuu on korkeintaan Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

Sovellettava laki
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Mahdolliset riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.